Adevarul te eliberează de robie-site susținut și de românii de pretutindeni

Nu poate avea suflet sănătos cel care în adâncul conştiinţei sale nu simte scârbă în minciună.

Nu poate avea suflet sănătos cel care în adâncul conştiinţei sale nu simte scârbă în minciună.

Podoaba vieţii este talentul, cununa talentului – caracterul.

Cine s-a învăţat lângă mama lui să spună numai adevărul rămâne cinstit până închide ochii.

Numai iubirea pentru alţii ne poate învăţa cum să ne iubim pe noi înşine.

Cine a înălţat munca până la iubire, acela a coborât raiul pe pământ.

Nu uitaţi că bunii şi străbunii noştri au fost oameni cu mare cuviinţă în vorbe şi fapte!

Caracterul nu e un dar, ci o sumă de deprinderi tari, dobândite din muncă.

Tinereţea şi maturitatea nu sunt legate atât de ani, cât de sufletul omului. Dovada tinereţii e fapta.

Luaţi seama, mame şi soţii! Pe cât de mare e menirea voastră, pe atât de mare trebuie să fie grija de copiii voştri, chiar din clipa dintâi a pregătirilor spre viaţă… De la voi porneşte binele şi răul.

Nu-i niciun imperativ mai categoric decât al iubirii.

Invidia, mărturisită sau nu, este totdeauna semn de inferioritate.

Puterea caracterului stă în dragoste.

Şcoala însemnează ordine şi chibzuinţă de fiecare clipă.

Om mare nu poate fi decât acela care, pe lângă puterea de creaţie, mai are şi destulă omenie, pentru ca viaţa lui să rămână de pildă urmaşilor.

Simion Mehedinți

Pe 19 octombrie anul acesta, se împlinesc 148 de ani de la naşterea marelui savant Simion Mehedinți, Simion Mehedintiacademician, geograf, geopolitician și strălucit pedagog și teoretician al educației.
Simion Mehedinţi a văzut lumina zilei în Ţara Vrancei, la Soveja. Şi-a făcut studiile secundare la Seminarul Teologic din Roman şi la cel din Bucureşti, iar bacalaureatul l-a luat la Liceul „Sf. Sava“. Acest lucru a influenţat evoluţia sa ulterioară, chiar dacă în studenţie s-a apropiat de curentul criticist maiorescian. Mehedinţi, spre deosebire de mulţi dintre colegii săi de generaţie, care tindeau spre agnosticism, a menţinut o legătură reală cu Biserica, iar evoluţia sa ca savant şi ca om nu este altceva decât un proces îndelungat al întâlnirii şi sintezei dintre credinţă şi ştiinţă. Studiile superioare le începe la Bucureşti, continuându-le în Fraţa şi Germania, unde şi-a luat şi doctoratul.
Devine profesor la Universitatea din Bucureşti, în 1900, la prima catedră de geografie din România. În calitate de specialist, a avut un rol important în dezvoltarea gândirii geografice şi geopolitice de la noi.
S-a preocupat de stabilirea obiectului şi conţinutului geografiei, de precizarea locului ei în sistemul ştiinţelor, de determinarea legilor şi categoriilor geografice şi a metodelor de cercetare în geografie şi geopolitică. A elaborat un sistem propriu de gândire geografică, concretizat în lucrarea sa fundamentală „Terra – introducere în geografia ca ştiinţă“ (2 vol., 1931).
Și-a făcutCarte despre crestinismul romanesc studiile la București, apoi în Franța și Germania. A fost profesor la Universitatea din București, la prima catedră de geografie din România. Academician – a fost membru titular al Academiei Române din anul 1915. A fost director al revistei Convorbiri literare. A avut un rol important în dezvoltarea gândirii geografice și geopolitice în România. S-a preocupat de stabilirea obiectului și conținutului geografiei, de precizarea locului ei în sistemul științelor, de determinarea legilor și categoriilor geografice și a metodelor de cercetare în geografie și geopolitică. A elaborat un sistem propriu de gândire geografică, concretizat în lucrarea sa fundamentală Terra – introducere în geografia ca știință (2 vol., 1931). Între 1940 și 1944 a colaborat cu revista Geopolitică și geoistorie.


Numit la 17 mai 1900 profesor la Facultatea de Litere din București, la prima catedră de geografie înființată în România, Simion Mehedinți a format în această calitate generațiile de mari geografi ai țării în frunte cu George Vâlsan, Constantin Brătescu, Vintilă Mihăilescu, Mihail D. David și alții. A devenit membru al Mișcării legionare și era un admirator al lui Corneliu Zelea Codreanu.
Încă din primii ani de activitate, Simion Mehedinţi a insistat asupra relaţiilor unitare care se stabilesc între mediul geografic, pe de-o parte, şi mediul natural şi antropic, pe de altă parte. Din aceste preocupări a rezultat cursul de antropogeografie inaugurat în anul 1902. Influenţat de geografia politică gerSimion_Mehedintimană de la sfârşitul secolului al XIX-lea, savantul român este primul în cultura română care încearcă, în mod sistematic, să stabilească o legătură între cadrul fizic, demografie şi dezvoltarea naţională a poporului român. De referinţă rămân analizele sale în ceea ce priveşte rolul Dunării în istoria românilor (rol de „polarizare politică a statului românesc“) sau în ceea ce priveşte raportul dintre demografia unui stat şi forţa acestuia pe planul relaţiilor internaţionale. Odată trecerea operată în cultura europeană de la geografie politică la geopolitică, Simion Mehedinţi devine promotorul celei de-a doua discipline în România, contribuind la întemeierea revistei „Geopolitică şi geoistorie“. Geopolitica de inspiraţie germană era preocupată mai ales de identificarea cauzelor care conduc la dezvoltarea şi manifestarea plenară în istorie a unui popor, insistându-se pe trei factori care se aflau în relaţie de interacţiune: mediul geografic, „rasa“ şi „cultura“. Din acest motiv, sunt lesne de înţeles preocupările vaste ale lui Simion Mehedinţi, care îmbrăţişeză deopotrivă teme de etnologie, istorie, politică, eugenie, pedagogie. Ca mulţi alţi savanţi români ai vremii, el încearcă astfel să construiască instrumentele dezvoltării naţiunii române, punând un accent deosebit pe educaţie, o educaţie înţeleasă drept stimul al virtuţilor naţionale.
După instaBustul Mehedinti din Sovejaurarea regimului comunist, Simion Mehedinţi şi opera lui au intrat în umbră. Geopolitica era strâns asociată cu planurile naziste de cucerire a lumii şi este adevărat că mulţi s-au folosit de datele ei pentru a potenţa naţionalismul, intoleranţa, şi a justifica crimele făcute în numele „vitalităţii“ popoarelor. Ca reprezentant al „vechiului regim“ şi al ştiinţei „burgheze“, Simion Mehedinţi nu putea scăpa de lustraţia impusă de comunişti. A murit în anonimat pe 14 decembrie 1962, însă, treptat, valoarea operei sale a fost redescoperită, mai întâi a celei cu caracter strict geografic, apoi şi a celeilalte.
I s-au redescoperit caracterul generos, deschiderea spre ceilalţi, dialogul pe care l-a promovat între elite şi oamenii de rând, astfel că, în pofida numeroaselor chestiuni care, după atâtea decenii de evoluţie a ştiinţei, i se pot imputa, opera sa rămâne plină de sugestii fecunde, deopotrivă în planul strict ştiinţific sau în cel mai larg al culturii.

Surse:
ziarullumina.ro
ro.wikipedia.org
youtube.com
autori.citapedia.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

eighteen + five =

− 2 = 5

Editorial
  • Dumnezeu nu face politică și nici preoții cu har nu pupă demagogi în fund

    Dumnezeu nu face politică și nici preoții cu har nu pupă demagogi în fund

    “Tineți cu tărie Ortodoxia… Noi trăim acum timpuri însemnate în Apocalipsă, cele despre care îngerul a strigat: “Vai de cei ce trăiesc!” – înainte de venirea lăcustelor. “Istoria ne arată că Dumnezeu conduce popoarele și dă lecții de morală întregii lumi”. Viața socială se măsoară cu anii, secolele, mileniile, dar …...citeste »

Ioana Pavelescu, singura elevă din Oltenița care a obținut media 10 la Bacalaureat: ”În momentul în care vezi rezultatul nu îți vine să crezi. Și te mai uiți o dată, să te asiguri că e corect. Și încă o dată…”

6 iulie 2021

Ioana Pavelescu, singura elevă din Oltenița care a obținut media 10 la Bacalaureat: ”În momentul în care vezi rezultatul nu îți vine să crezi. Și te mai uiți o dată, să te asiguri că e corect. Și încă o dată…”

Ioana Pavelescu a obținut media generală 10,00 la examenul recent de Bacalaureat. Ioana a împlinit pe 11 iulie vârsta majoratului și iată că la examenul maturității își demonstrează ei personal în primul rând, că studiul individual este important. Ioana nu are o rețetă secretă pentru această performanță deoarece munca susținută, munca în mod echilibrat a fost făcută cu răbdare, fără pauze prea lungi și urmând sfaturile părinților săi.

Corespondenta la redactie